Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 63: Lão giám đốc

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 63: Lão giám đốc

Là giám đốc tao có quyền quyết định mọi thứ. :v
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 63: Lão giám đốc
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.