Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 64: Nhặt sò ở bãi biển

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 64: Nhặt sở bãi biển

Sò, sò, sò ở khắp mọi nơi. :))
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 64: Nhặt sở bãi biển
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.