Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Silent Horror chap 9: Mất điện thoại

 Silent Horror chap 9: Mất điện thoại

Từ nay nếu có thấy điện thoại rớt thì chớ có mà nhặt lên nhé...
 Silent Horror chap 9: Mất điện thoại
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.