Silent Horror chap 9: Mất điện thoại

 Silent Horror chap 9: Mất điện thoại

Từ nay nếu có thấy điện thoại rớt thì chớ có mà nhặt lên nhé...
 Silent Horror chap 9: Mất điện thoại
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.