Đừng chụp ảnh những nơi không có con người

truyen ma, truyen kinh di

Tôi chưa bao giờ tin là có ma trên đời, nhưng mỗi khi tôi đặt chân đến chỗ này...

truyen ma, truyen kinh di
truyen ma, truyen kinh di

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.