Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 100: Ngọn nến trong đêm

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 100: Ngọn nến trong đêm

Ngọn nến mong manh quá, nhưng con gái thì rất cần nó...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 100: Ngọn nến trong đêm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.