Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 101: Sau cơn say rượu

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 101: Sau cơn say rượu

Trong cơn say anh không có quyền làm gì hết... :))

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 101: Sau cơn say rượu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.