Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 102: Chìa khoá vạn năng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 102: Chìa khoá vạn năng

Lấy được chiếc chìa khoá cũng mệt mỏi vl. :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 102: Chìa khoá vạn năng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.