Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 105: Khoan cắt bê tông

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 105: Khoan cắt bê tông

Sự phiền hà của người này lại là niềm hạnh phúc của người khác, bởi bậy nên luôn luôn nhìn 2 mặt của một vấn đền. :3
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 105: Khoan cắt bê tông
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.