Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 106: Khi con gái say xỉn

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 106: Khi con gái say xỉn

Đã bảo rồi, con gái khi say xỉn hay bị lợi dụng lắm. :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 106: Khi con gái say xỉn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.