Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 108: Đường Fructose

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 108: Đường Fructose

Con gái bị mụn thì hãy kiêng ngay từ bây giờ nhé...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 108: Đường Fructose
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.