Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 65: Tăng giảm kích cỡ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 65: Tăng giảm kích cỡ

Muốn có một cái máy tăng giảm kích cỡ như thế này quá. :(
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 65: Tăng giảm kích cỡ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.