Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 66: Sóng đánh tụt quần

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 66: Sóng đánh tụt quần

Sóng đánh mất quần rồi, đi tìm thôi! =))
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 66: Sóng đánh tụt quần
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.