Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 67: Hình xăm đặc biệt

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 67: Hình xăm đặc biệt

Mỗi hình xăm đều có ý nghĩa riêng của nó. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 67: Hình xăm đặc biệt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.