Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 68: Ông bụt trả gấu

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 68: Ông bụt trả gấu

Làm ông bụt thật khổ. :((
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 68: Ông bụt trả gấu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.