Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 69: Tập ăn chuối

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 69: Tập ăn chuối

Nói gì thì nói chứ ăn chuối vẫn là một nghệ thuật không trừu tượng...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 69: Tập ăn chuối
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.