Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 70: Cậu chủ trời đánh

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 70: Cậu chủ trời đánh

Cô giúp việc thế này thì đến bố của cậu chủ con mê chứ đừng nói đến cậu chủ...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 70: Cậu chủ trời đánh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.