Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 70: Cậu chủ trời đánh

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 70: Cậu chủ trời đánh

Cô giúp việc thế này thì đến bố của cậu chủ con mê chứ đừng nói đến cậu chủ...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 70: Cậu chủ trời đánh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.