Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 71: Sóng đánh tụt quần (2)

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 71: Sóng đánh tụt quần (2)

Giờ mới biết con người 4 chân là có thật...

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 71: Sóng đánh tụt quần (2)

Xem phần trước có liên quan tới chapter này tại đây.
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.