Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 71: Sóng đánh tụt quần (2)

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 71: Sóng đánh tụt quần (2)

Giờ mới biết con người 4 chân là có thật...

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 71: Sóng đánh tụt quần (2)

Xem phần trước có liên quan tới chapter này tại đây.
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.