Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 72: Lỗi tại con mèo

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 72: Lỗi tại con mèo

Và từ đó họ không bao giờ nuôi mèo nữa. :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 72: Lỗi tại con mèo

Khi biết là con mèo Kim Chi vẫn buồn vl, nếu nó là thật chắc sẽ vui biết bao...
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.