Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 73: Giới hạn chịu đựng

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 73: Giới hạn chịu đựng

Cái gì cũng nên có giới hạn của nó cả...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 73: Giới hạn chịu đựng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.