Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 74: Thần đèn cũng phải bó tay

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 74: Thần đèn cũng phải bó tay

Thần đèn cũng có cờ hym mà. :))
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 74: Thần đèn cũng phải bó tay
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.