Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 75: Lợi ích của bụng bia

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 75: Lợi ích của bụng bia

Hãy uống bia nhiều vào nhé các thanh niên bụng nhỏ. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 75: Lợi ích của bụng bia
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.