Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 76: 20g "chất lạ"

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 76: 20g "chất lạ"

Hỏi không khó không dễ: 20g chất lạ đó là chất gì? :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 76: 20g "chất lạ"
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.