Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 77: Nhớ thuở hàn vi

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 77: Nhớ thuở hàn vi

Sau này sung sướng nhớ lại thuở nghèo khó đói ăn...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 77: Nhớ thuở hàn vi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.