Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 78: Bác sỹ khám hậu môn

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 78: Bác sỹ khám hậu môn

Đôi khi bác sỹ thật mất công bằng giới tính. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 78: Bác sỹ khám hậu môn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.