Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 79: Nước giữa sa mạc

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 79: Nước giữa sa mạc

Giữa sa mạc nóng cháy mà có nguồn nước tự nhiên thì tuyệt vời biết bao. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 79: Nước giữa sa mạc
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.