Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 80: Dụng cụ lạ ở phòng gym

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 80: Dụng cụ lạ ở phòng gym

Đôi khi em muốn tâm sự cùng dụng cụ lạ...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 80: Dụng cụ lạ ở phòng gym
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.