Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 81: Bỗng dưng biết bơi

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 81: Bỗng dưng biết bơi

Biết bơi đâu phải là điều dễ dàng. :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 81: Bỗng dưng biết bơi

Bạn có thể xem phần có liên quan trước đó tại đây. ^^
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.