Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 81: Bỗng dưng biết bơi

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 81: Bỗng dưng biết bơi

Biết bơi đâu phải là điều dễ dàng. :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 81: Bỗng dưng biết bơi

Bạn có thể xem phần có liên quan trước đó tại đây. ^^
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.