Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 82: Kiều nữ giang hồ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 82: Kiều nữ giang hồ

Nhìn cái gì? Nhìn xin 200 nghìn. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 82: Kiều nữ giang hồ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.