Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 83: Cô gái ở quán bar

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 83: Cô gái ở quán bar

Chết vì gái là nhục lắm đấy. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 83: Cô gái ở quán bar
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.