Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 85: Người cũ còn thương

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 85: Người cũ còn thương

Còn thương rau đắng mọc trong quần. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 85: Người cũ còn thương
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.