Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 86: Trả thù vợ già

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 86: Trả thù vợ già

Hết muốn có vợ nữa rồi. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 86: Trả thù vợ già
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.