Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 87: Tham thì thâm

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 87: Tham thì thâm

Ăn ít thôi, cho người khác ăn với. =))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 87: Tham thì thâm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.