Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 90: Vũ khí sinh học

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 90: Vũ khí sinh học

Thứ vũ khí đáng sợ nhất thế giới. @@
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 90: Vũ khí sinh học
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.