Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 91: Không kịp nữa rồi

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 91: Không kịp nữa rồi

Kích thước của bạn quyết định thái độ của tôi. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 91: Không kịp nữa rồi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.