Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 92: Làm ơn cho trót

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 92: Làm ơn cho trót

Nếu có làm ơn, hãy làm ơn cho trót, cho triệt để...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 92: Làm ơn cho trót
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.