Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 93: Khi con gái say

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 93: Khi con gái say

Đừng bao giờ cho con gái uống quá say...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 93: Khi con gái say
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.