Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 94: Giải cứu công chúa

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 94: Giải cứu công chúa

Thật là một chàng hoàng tử tốt bụng...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 94: Giải cứu công chúa
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.