Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 98: Hữu mưu vô dũng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 98: Hữu mưu vô dũng

Những thanh niên "không che"...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 98: Hữu mưu vô dũng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.