Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 99: Cà phê sữa nóng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 99: Cà phê sữa nóng

Từ nay hết dám uống cà phê...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 99: Cà phê sữa nóng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.