Silent Horror chap 10: Nút bấm trong thang máy

Silent Horror chap 10: Nút bấm trong thang máy

Nên cẩn thận mỗi khi đi thang máy...
Silent Horror chap 10: Nút bấm trong thang máy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.