Bựa nương (bộ mới) phần 1: Yêu cô bạn thân

Bựa nương (bộ mới) phần 1: Yêu cô bạn thân

Chuỵện một chàng yêu cô bạn thân... :(

Bựa nương (bộ mới) phần 1: Yêu cô bạn thân
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.