Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 111: Câu chuyện đêm khuya

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 111: Câu chuyện đêm khuya

Đôi khi có những câu chuyện không ai hiểu là cái gì hết, nhưng ngẫm nghĩ hoài rồi cũng sẽ không hiểu thôi. :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 111: Câu chuyện đêm khuya
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.