Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 112: Đàn guitar và đàn bà

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 112: Đàn guitar và đàn bà

Thanh niên ngoài biết chơi đàn guitar một cách thuần thục, còn biết chơi cả đàn tỳ bà nữa. :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 112: Đàn guitar và đàn bà
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.