Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 115: Nhân sâm rừng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 115: Nhân sâm rừng

Muốn có củ nhân sâm to vl phải biết làm theo cách thật vl...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 115: Nhân sâm rừng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.