Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 116: Tai nạn khôn lường

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 116: Tai nạn khôn lường

Đôi khi muốn gần con gái phải chấp nhận những tai nạn vô cùng khương... à nhầm, khôn lường...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 116: Tai nạn khôn lường
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.