Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 119: Vận khí đan điền

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 119: Vận khí đan điền

Muốn bay cao phải cố gắng tập luyện chăm chỉ...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 119: Vận khí đan điền
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.