Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 120: Dấu vết trên miệng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 120: Dấu vết trên miệng

Khi ăn vụng nhớ chùi mép cho kỹ...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 120: Dấu vết trên miệng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.