Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 122: Chọc gậy bánh xe

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 122: Chọc gậy bánh xe

Đừng dại dột mà đùa với phụ nữ...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 122: Chọc gậy bánh xe
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.