Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 123: Ống nhòm

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 123: Ống nhòm

Nhòm người chớ vội nhòm lâu, nhòm nguời hôm trước hôm sau người nhòm...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 123: Ống nhòm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.