Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 125: Bàn tay thần thánh

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 125: Bàn tay thần thánh

Bàn tay ta làm nên tất cả, biết cách dùng cảm xúc sẽ thăng hoa...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 125: Bàn tay thần thánh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.